BIN wordt WBP

Tijdens een vergadering vandaag met de preventieambtenaar en de korpsoverste is er beslist om de naam BIN niet meer te gebruiken. Want de naam BIN is gebruikt door de “Algemene Directie Veiligheid & Preventie” van Binnenlandse zaken. Dit systeem van de “Algemene Directie Veiligheid & Preventie” van Binnenlandse zaken gebruiken wij in Heusden-Zolder niet. Om te zorgen dat er in de toekomst geen meningsverschillen ontstaan gaan we binnen Heusden-Zolder de naam BIN wijzigen in WBP hetgeen de afkorting is van WhatsApp Buurt Preventie. Hetgeen ook logischer is vermits we gebruik maken van WhatsApp als applicatie om per dorp een groep op te richten, die de buurt en de politie informeert. Op die manier kan er preventief gezorgd worden dat de buurt veiliger is.

Een reactie achterlaten